Recycle service

Als distributeur van elektrische en/of elektronische apparaten (EEA) zijn wij samen met andere producenten/distributeurs wettelijk verplicht ons te registreren en zorg te dragen voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA of e-waste) die in Nederland op de markt worden gebracht.

Alle producenten/importeurs/distributeurs van elektr(on)ische apparaten betalen afvalbeheersbijdrage (verwijderingsbijdrage) aan Stichting OPEN en doen hun opgave en verwerking via deze stichting.

RECYCLE SERVICE

SALM EN KIPP is aangesloten bij Stichting Open. Deze stichting staat ons bij met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het inzamelen en het milieuvriendelijk recyclen van professionele (B2B) elektrische en elektronische appratuur, waaronder laboratoriumapparatuur.

 

Verwijderingsbijdrage (afvalbeheersbijdrage)

De verwijderingsbijdrage dient ter dekking van de kosten van inzameling en verwerking van een afgedankt apparaat die na 13 augustus 2005 door SALM EN KIPP op de markt is/wordt gebracht en door Stichting OPEN ingezameld en verwerkt is/wordt. Het tarief voor de verwijderingsbijdrage, is gewichtsafhankelijk en btw-plichtig en word separaat vermeldt op de factuur.

Aanmelden apparaat (bij Stichting Open)  

Je kunt het apparaat dat je wenst af te danken, aanmelden voor gratis inzameling en verwerking, klik HIER

SALM EN KIPP, Stichting Open en de door Stichting Open gecontracteerde transporteur/verwerker behouden zich het recht voor bij een geconstateerde afwijking van haar (aan)levervoorwaarden, het betreffende apparaat niet te accepteren.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op!

E-mail: info@salm-en-kipp.nl

Telefoon: +31 (0) 0346 - 26 90 90