Proactief service verlenen

Service is onderdeel van ons one-stop-shopping-concept...

Service is onderdeel van ons one-stop-shopping-concept, constateert Peter Kemp, Service Manager van SALM EN KIPP. Alles van aankoop en installatie tot onderhoud en training onderbrengen bij één partij verbetert de productiviteit en spaart kosten.
Peter spreekt van een ontzorgingstrend. Laboratoria zoeken één aanspreekpunt voor hun apparatuur. “Technische diensten krimpen in of verdwijnen, het onderhoud komt op de leveranciers aan. Laboratoria leggen steeds meer servicetaken bij ons neer, ook voor merkvreemde apparatuur. Zo kunnen ze bij één loket terecht.” Wij zien preventief onderhoud groeien. “Onze klant vraagt steeds vaker te letten op de slijtageonderdelen. Door bijvoorbeeld filters op jaarbasis te vervangen tijdens het jaarlijkse onderhoud zorg je dat je apparatuur blijft draaien. Per saldo kun je daar kosten mee besparen.

”Is een apparaat verouderd, dan kan renovatie een optie zijn. “Als een gebruiker een unit wil met andere software, dan kunnen wij die upgrade verzorgen. Laatst hebben we van een vriesdroger het hele besturingssysteem aangepast. Dat doen we in samenspraak met de fabrikant.” Bij nieuwe installaties is ‘Installation Qualification/ Operational Qualification’ het credo. “We zien dat er meer vraag is naar IQ/OQ-installaties. We doen dan extra metingen, zodat de apparatuur aan alle richtlijnen van de fabrikant voldoet. Dat biedt een garantie voor optimaal functioneren.”

Bij calamiteiten is het niet alleen zaak snel ter plekke te zijn, maar ook een vinger aan de pols te houden. “Wij willen proactief handelen. Zo snel mogelijk reageren als er een storing is; uitzoeken wat de oorzaak is; en dit terugkoppelen naar de gebruiker. Daarna even bellen hoe het gaat met de unit na de reparatie. De opleiding van de mensen nemen we daarin mee. Problemen kunnen optreden door een verkeerde bediening of gebruik. We trainen gebruikers na installatie. Een opfriscursus kan wonderen doen. We geven ze de tools en bieden een kookboek met applicaties. Tijdens onze gebruikersdagen willen we preventief onderhoud gaan meenemen in de voorlichting. Service, training en advies worden verweven. Daarmee kunnen we onze kennis en ervaring met de klant te delen. Vroeger verving je een board, nu wordt er gekoppeld met een adviseur van ons of de leverancier en komen we samen tot oplossingen. Zo kunnen we de onderhoudsaanpak optimaliseren en bieden we laboratoria gemak.”