Stralingsdetector

Velp stralingsdetector

- Vanaf fabriek gekalibreerd met behulp van een pulsgenerator

- Standaard ± 15% van de volle schaal ten opzichte van Cesium-137

- Makkelijk te gebruiken

Velp Stralingsdetector