Zoek in alle pagina's

Chloride analyzers

chloride analyser sherwood 926-s9 300 x 300

Coulometrische titratie van Chloride

Coulometrie is een groep analytische methoden om de hoeveelheid omgezette stof bij een elektrolysereactie te meten aan de hand van de gemeten elektrische stroom.

Bij coulometrische titratie van Chloride worden zilver elektrodes in een oplossing geplaatst, waarbij de reagens (zilverionen) nauwkeurig en kwantitatief worden gegenereerd tijdens de analyse, door het passeren van een constante stroom tussen een anode en een kathode elektrode. Het eindpunt ( equivalentiepunt ) wordt bepaald wanneer een overmaat aan zilverionen een verandering in de geleidbaarheid veroorzaakt, welke wordt gedetecteerd door de detector elektrode.

Vergelijking met titreren

In essentie is coulometrische bepaling geheel vergelijkbaar met een titratie. Het grote verschil zit in het feit dat het reagens niet in de vorm van een oplossing toegevoegd wordt, maar in de te titreren oplossing door een elektrolyse gemaakt wordt.

Coulometrische titratie is een snel en robuuste methode om chloride te bepalen zonder gebruik te maken van schadelijke reagentia.

Coulometrische titratie van Chloride berust op het principe van Argentometrie.

De Argentometrie berust op de slechte oplosbaarheid van een aantal zilververbindingen in water, met name zilverchloride, zilverbromide, zilverjodide, zilvercyanide en zilverthiocyanaat.

Deze zilverzouten slaan in water kwantitatief neer.Aangezien de bepaling door titratie plaatsvindt, kan men argentometrie als neerslagtitratie beschouwen.

De algemene reactievergelijking voor het neerslaan van een zilverhalogenide luidt:


X− (aq) + Ag+ (aq) → AgX(s)


Echter in de plaats van een titrant zoals Zilvernitraat wordt bij Coulometrie gebruik gemaakt van zilverelektrodes.

Sherwood Chloride analyzer                   Sherwood Chloride analyzer 
Voorbeelden

Chloridegehalte in bloed
In de klinische chemie wordt als een van de bepalingen het gehalte chloride in bloed gemeten. Chloride reageert met Ag+ tot het onoplosbare AgCl. De zilverionen worden gemaakt door het elektrolytisch oplossen van een zilverelektrode. Coulometrie verdient hier de voorkeur in verband met de kleine hoeveelheden monster die nodig zijn.

Bepaling van Chloride gehalte in:

- Ketelwater

- Afvalwater

- Oppervlakte water

- Drinkwater

- VoedingsmiddelenResultaten 1 - 1 van 1Show:     items per pagina
Resultaten 1 - 1 van 1Show:     items per pagina