Privacyverklaring SALM EN KIPP

Introductie

Persoonlijk contact is een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen u en SALM EN KIPP, waarbij wij uiteraard de keuzes respecteren die u maakt t.a.v. het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken en tevens uw rechten in relatie tot de persoonlijke informatie die wij van u bewaren.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die wij van of over u verzamelen. Bijvoorbeeld tijdens uw interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u: producten en/of diensten gebruikt of koopt die door ons worden aangeboden, producten en/of diensten aan ons levert, zich inschrijft voor ons seminar of onze promotionele/educatieve e-mails, solliciteert bij ons of onze website bezoekt. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.


Over ons

SALM EN KIPP, opgericht in 1898, is een onafhankelijke distributeur die hoogwaardige laboratorium apparatuur en aanverwante producten en diensten levert binnen de Benelux.

SALM EN KIPP (B.V. Verenigde Instrumenthandel Salm & Kipp)

Merwedeweg 5

3621 LP Breukelen

Nederland

Telefoon : +31 346 26 90 90

E-mail    : info@salm-en-kipp.nl

Website  : https://www.salmenkipp.nl

KvK        : 30048298  


Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen


Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op 4 verschillende manieren:

 1. Persoonlijke gegevens die u (online of offline) aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u: contact met ons opneemt, onze producten en/of diensten bestelt of gebruikt, producten en/of diensten aan ons levert, solliciteert naar een baan bij SALM EN KIPP en deelneemt aan ons seminar.
 2. Persoonlijke gegevens die wij mogelijk (automatisch) ontvangen als u onze website bezoekt, evenals andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via een door u ingevuld webformulier. Voor meer informatie: bezoek onze cookie pagina.
 3. Om u een reeks hoogwaardige laboratoriumapparatuur en gerelateerde producten en services te bieden, werken wij als distributeur nauw samen met verschillende fabrikantenWij ontvangen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens van onze fabrikant als reactie op een verzoek dat u aan deze fabrikant heeft doorgegeven.
 4. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens van derde partijen ontvangen als onderdeel van de producten en diensten die wij leveren of om juridische redenen. Bijvoorbeeld van: uw bedrijf (uw werkgever), leveranciers in technische-, betalings-, recycling-, en leveringsdiensten, verzekeraars en advocaten


Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen


Persoonlijke gegevens die wij van of over u verzamelen kunnen omvatten:

 • Uw voornaam, achternaam, contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummer), geslacht, (academische) titel, IP-adres;
 • Informatie met betrekking tot uw bedrijf (waar u werkzaam bent) zoals: bedrijfsnaam, uw functie, uw discipline (bijv. analytische chemie), postadres, factuuradres, afleveradres, betalingsinformatie, contactinformatie en orderinformatie;
 • Uw communicatie voorkeuren en alle overige (marketing)communicatie (inclusief informatie).

Als u solliciteert bij SALM EN KIPP, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure, zoals bijvoorbeeld een curriculum vitae.

Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere persoonlijke gegevens. Als u per ongeluk of opzettelijk bijzondere persoonsgegevens naar ons verzendt, dan verwerken wij deze gegevens met het doel deze te verwijderen.

Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken en deze zijn een noodzakelijke voorwaarde om een contract tussen u en SALM EN KIPP af te sluiten, dan sluiten wij geen contract af of zullen wij de goederen en/of diensten niet leveren of kopen.


U bent, of uw kind is jonger dan 16 jaar
 

Wij verwerken niet bewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij toestemming hebben van ouders of voogd om de persoonlijke gegevens te verwerken.

Als je jonger bent dan 16 jaar, lees dan deze Privacyverklaring samen met je ouders of voogd door en stel vragen aan hen over zaken die je niet begrijpt.

Ouders of voogd: neem gerust contact met ons op via info@salm-en-kipp.nl als u vermoedt dat wij persoonsgegevens van uw kind (jonger dan 16 jaar) hebben verzameld zonder uw toestemming.

Waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen


Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor een scala aan commerciële zakelijke doeleinden (voornamelijk voor het uitvoeren van directe verkoop, directe marketing en klantenservice). We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden verzamelen en gebruiken:

 • Voldoen aan onze verplichtingen m.b.t. contracten, met zakelijke klanten, fabrikanten en leveranciers;
 • U voorzien van relevante diensten en producten;
 • U informeren over en voorzien van meer informatie over producten en diensten, die u bij ons heeft gekocht;
 • Registreren van gekochte producten en diensten, verwerken van product- en serviceorders (bijv. orderbevestigingen en facturen), behandelen van garantieclaims, vervangen van product/service handleidingen;
 • Follow-up van inkomende verzoeken;
 • Oplossen van problemen m.b.t. producten en/of diensten;
 • Communiceren met u;
 • U informeren over een product recall, indien nodig voor uw welzijn of veiligheid;
 • Versturen van marketingcommunicatie (die u heeft aangevraagd). Deze kan informatie bevatten over onze producten en diensten, evenementen, activiteiten en promoties;
 • U uitnodigen voor een evenement (bijvoorbeeld seminar, workshop, beurs) en/of u informeren over de inhoud en locatie m.b.t. het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • Beantwoorden van een webformulier dat u heeft ingevuld op onze website;
 • U uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes en discussies om uw mening te vragen over onze producten en/of diensten;
 • U informeren over en voorzien van informatie over soortgelijke producten en diensten, die u bij ons heeft gekocht;
 • Uitvoeren sollicitatieprocedure;
 • Om onze producten en diensten te verbeteren, het optimaliseren van klantenservice en om onze website te verbeteren;
 • Voor statische of analytische doeleinden;
 • Ontwikkeling van partnerschap;
 • Kopen van relevante producten en diensten;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Voor bescherming, juridische-, beveiligings-, en veiligheidsdoeleinden: bescherming van SALM EN KIPP en anderen, detecteren, voorkomen of onderzoeken van beveiligingslekken of fraude of het verminderen van onze kredietrisico’s.

Grondslagen voor de verwerking

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Gerechtvaardigde belangen van ons of derde partijen, behalve wanneer de belangen of de rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming van u zwaarder wegen, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen;
 • Voor het aangaan of het uitvoeren van een contract met u, bijvoorbeeld voor het leveren van goederen en/of diensten die u heeft besteld;
 • Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld om u te voorzien van marketingcommunicatie;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om betalingsgegevens 7 jaar verplicht te bewaren voor de Belastingdienst;
 • Indien noodzakelijk, het beschermen van de vitale belangen van iedere natuurlijke persoon, bijvoorbeeld bij eerste hulpverlening, waarbij een betrokkene buiten bewustzijn is geraakt.

Delen van uw persoonlijke gegevens


Wij delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke informatie niet met/aan derde partijen zonder uw toestemming, met uitzondering van wat hieronder wordt beschreven:

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derde partijen, bijvoorbeeld om uw bestelling te bezorgen of om u aan te melden om toegang te krijgen tot de faciliteit (bijv. productielocatie) van onze fabrikant.

Deze derde partijen zijn bijvoorbeeld: onze fabrikantenleverings-, recycling-, en technische diensten, financiële instellingen en overheidsinstanties. Wij bieden deze derde partijen alleen die elementen van uw persoonlijke informatie aan, die zij nodig hebben om diensten en goederen effectief te leveren.

Wij doen ook zaken met leveranciers die in opdracht van ons uw persoonlijke gegevens verwerken en ons helpen ons bedrijf efficiënt te exploiteren, bijvoorbeeld met leveranciers in technische-, betalings-, hosting-, e-mail-, en leveringsdiensten. Wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat bedrijven die uw persoonlijke gegevens in onze opdracht verwerken, zich committeren aan de toepasselijke wetgeving inzake persoonlijke gegevensbescherming, door het afsluiten van een “verwerkersovereenkomst”.

Wij delen uw persoonlijke gegevens met derde partijen indien dit wettelijk is vereist.

Opslag en veiligheid van uw persoonlijke gegevens


Wij proberen de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld toegangsbeheer, het opslaan van uw informatie op beveiligde servers, beveiliging van onze website met HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

De meeste gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU/Europese Economische Ruimte (EER). Als het nodig is om uw persoonlijke gegevens buiten de EU/EER over te brengen, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, dan zorgen wij ervoor dat we een specifiek vermelde wettelijke basis hebben voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan een land buiten de EU/EER. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens? 

 • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor zolang als dat wij dit nodig achten om het doel waarvoor de persoonlijke gegevens verzameld zijn te vervullen, waarbij wij ook rekening houden met onze behoefte om uw vragen te beantwoorden of om mogelijke problemen op te lossen, om te voldoen aan wettelijke vereisten onder de toepasselijke wetgeving, eventuele juridische claims/klachten en voor veiligheidsdoeleinden;
 • Wij kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zullen gegevens geanonimiseerd worden;
 • In verband met een sollicitatie: als uw aanvraag niet succesvol is, dan bewaren wij uw informatie gedurende een beperkte periode (4 weken), of als u daarvoor toestemming heeft gegeven langer (1 jaar).


Uw rechten


U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Geïnformeerd worden

Wij publiceren deze Privacyverklaring om u te informeren over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens. Wij streven ernaar om transparant te zijn over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Inzage

Om uw persoonlijke gegevens in te zien die wij van u bewaren. Wij verzoeken u dan, om ons aan te geven welke gegevens u wilt inzien.

Correctie

Om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.

Verwijdering

(vergetelheid)

Om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer het niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren. Wij kunnen echter, indien nodig, de gegevens blijven opslaan en verwerken indien wij daarvoor een wettelijke reden hebben (bijvoorbeeld om belastinggegevens bij te houden of als bewijs van klachten).

Wij bewaren uw verzoek om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, totdat u en/of uw bedrijf niet langer zaken met ons doet.

Beperken

van verwerking

Om een ​​beperking op verdere gegevensverwerking aan ons te vragen, in het geval er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wij de gegevens mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.

Dataportabiliteit

Om te verzoeken dat wij aan u, uw digitale persoonlijke gegevens verstrekken of deze informatie digitaal doorgeven aan een andere gegevensbeheerder, wanneer deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of verwerkt in het kader van een contract. Dit recht is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons digitaal heeft verstrekt.

Bezwaar maken

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U moet daar zwaarwegende redenen voor hebben, u moet kunnen aantonen dat de verwerking nadelige effecten voor u kan hebben. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking in strijd is met de wet.

Intrekken

toestemming

Om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Bijvoorbeeld, als u uw toestemming voor ontvangst van onze promotionele/educatieve e-mail wilt intrekken, dan kunt u gebruik maken van de hyperlink die hierin is opgenomen.

U kunt zich tevens afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen: info@salm-en-kipp.nl

Houd er rekening mee dat u mogelijk nog steeds berichten van ons ontvangt, zoals orderbevestigingen en facturen.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen via:

info@salm-en-kipp.nl

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is deze bereikbaar via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

U kunt uw verzoeken m.b.t. uw privacy rechten sturen naar: info@salm-en-kipp.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek gedaan is door u, verifiëren wij uw indentiteit. Dit ter bescherming van uw privacy.

Links naar andere websites of social media


Voor uw gemak en ter informatie bevat onze website links naar andere websites en social media (sociale media-pagina's en/of kanalen). Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites of social media mogelijk hun eigen privacy beleid hebben. Wij raden u aan deze te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe uw persoonlijke gegevens in relatie tot deze
sites of social media gebruikt wordt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, noch voor het gebruik of het privacy beleid van deze websites en social media.


Wijzigingen Privacyverklaring


SALM EN KIPP behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De toepasselijke versie is altijd te vinden op onze website. De laatste update datum van deze Privacyverklaring staat hieronder vermeld.

Laatste update: 18 augustus 2022