Veredeling van aardappelen vergt nog heel wat handwerk

Veredeling van aardappelen

Achter de ruim 900.000 ton pootaardappelen die jaarlijks via het handelshuis van HZPC in bijna 100 landen wordt verkocht schuilt een omvangrijk technisch en arbeidsintensief proces van veredeling en vermeerdering.

Martzen ten Klooster is gespecialiseerd in het onderzoeken van ziektes die kunnen opduiken in de aardappelen. In de zomermaanden krijgen ze de meeste monsters binnen en hebben ze zo snel mogelijk een analyseresultaat nodig. In de rest van het jaar is het ook niet bepaald rustig. Dit komt door de activiteit op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen. Met het verplaatsen van monsters, die ook nog eens over meerdere labs worden verdeeld, is het zaak om goed overzicht te houden. De diagnostiekmonsters worden hiertoe voorzien van een label met een barcode. De labels van Brady, die worden geleverd door Salm en Kipp worden door HZPC Research om meerder factoren gebruikt 

<<Meer lezen over de labels van Brady>>

 

Lees artikel