Microwave destructie, monstervoorbereiding AAS, ICP, ICP-MS

Magnetron destructie - Microwave ontsluiting

Betrouwbare en professionele monsterbewerking is even belangrijk als de analyse zelf

Magnetron ontsluiting is uitgegroeid tot de referentietechnologie bij de voorbereiding van monsters voor AAS, ICP en ICP-MS. Microwave technologie is een belangrijk hulpmiddel om ontsluitingsreacties te versnellen in een temperatuur-en druk gecontroleerde omgeving.

Voor een chemische reactie geldt: hoe hoger de reactie temperatuur, hoe korter de reactietijd. Dit in combinatie met verhoogde druk in een gesloten reactievaatje, maakt het mogelijk om oplosmiddelen tot boven hun kookpunt zeer snel en efficiënt te verwarmen.

Basisprincipes
Microwave is elektromagnetische energie met een frequentie tussen 300 en 300.000 MHz. De gebruikte golflengte liggen tussen 1m en 1mm. De standaardfrequentie voor een microwave oven is 2.450MHz (12,25 cm golflengte)

VEEL KORTERE VOORBEREIDINGSTIJD!

Traditionele verwarming  Microwave verwarming
Tradionele verwarming Microwave verwarming

 

Traditionele verwarming
Bij conventionele verwarming passeert warmte eerst de wand van het vaatje voor deze de oplossing bereikt. Dit is een langzame- en inefficiente methode, afhankelijk van het materiaal van het vaatje en de thermische conductiviteit. De temperatuur van het vaatje is hoger dan de temperaruur van de vloeistof

Microwave verwarming
Het verwarmingsprincipe is gebaseerd op snel absorberen van microwave energie door twee mechanismen die simultaan plaatsvinden: Dipool rotatie en Ionische conductie. Hierdoor wordt de oplossing snel en gelijkmatig verwarmd, zonder vertraging door het vaatje (Microwave transparant)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sinds 1988 heeft Milestone magnetrons geleverd die gekenmerkt worden door een ongeëvenaarde verwerkingscapaciteit, veiligheid en prestaties.

GESLOTEN ONTSLUITING

Microwave destructie apparatuur ETHOS UP en EASY
Per monster 1 vaatje. Veilige, snelle vessel verwarming,  homogene microwave verdeling

Milestone ETHOS UP- lab microwave oven-destructie- lab magnetron 130 Brochure Milestone ETHOS EASY microwave - gesloten ontsluiting 130


Microwave destructie apparatuur UltraWAVE en UltraCLAVE

Gelijktijdige ontsluiting van grote aantallen monsters en standaarden onder exact dezelfde omstandigheden. Geen crosscontaminatie tussen monsters

Gesloten ontsluitingssysteem Milestone UltraCLAVE-1 Gesloten Ontsluiting Milestone UltraWAVE-1

 

OPEN EN GELOTEN ONTSLUITING  

Microwave Ethos EASY

Ontsluiting van grote hoeveelheden organisch materiaal. Zowel open-als gesloten ontsluiting met hetzelfde systeem. Goede beheersing temperatuur door atmosferische drukverwarming door microwave bestraling

 

Brochure Milestone ETHOS EASY microwave - gesloten ontsluiting 130


EEN BREDE APPLICATIE PORTFOLIO

Afhankelijk van uw type en hoeveelheid monster, kan een afwijkende monstervoorbewerking wenselijk zijn.

Hoge druk Ideaal voor gesloten ontsluiting van organische materiaal, complexe monsters, metalen en legeringen

Groot volume applicaties Geschikt voor o.a polymeren, plastic, levensmiddelen, diervoerders, petrochemie..

Hoge temperatuur Met name inzetbaar voor keramisch,-vuurvast,-en geologisch materiaal

High Throughput Voor grote aantallen monsters op diverse gebieden (milieu, voedingsmiddelen, chemie en meer).

Kleine volumia Beperkt verdunningen tot een minimium en/of verhoogt capaciteit door meerdere kleine monsterhoeveelheden te ontsluiten

Toepassingen:
Milieumonsters: Afvalwater of slib
Voedingsmiddelen ( food en feed) 
Mineralen en ertsen
Open ontsluitingen voor hoger monster-inweeg > 1 gram
Microwave “fusion” voor het maken van smelts
Solvent extracties of protein hydrolyse
Gewasonderzoek (Grond en gewas)
Olie en chemie
Plastics en polymeren, levensmiddelen of andere materialen met mogelijke exotherme reacties

Klik hier voor de juiste rotor voor elke applicatie

Polymere vaatjes
speciaal ontwikkeld om hoge drukken te weerstaan
High Througput tot 24 vaatjes van 70 ml, met nauwkeurige reactiebeheersing
Hoge temperatuur voor zeer moeilijk te ontsluiten materiaal (o.a. SiC ertsen), twee uur bij 285 ºC is geen probleem
Speciale kwarts inzetvaatjes voor sporenanalyse
Snelle batchverwerking tot 41 eenvoudig te ontsluiten monsters simultaan

Zie ook:

 Automatisch verwerking van ontsluitingsvaatjes met de Twister (in combinatie met de SK rotoren)

Diverse ASTM, EPA, ISO normen voor Milestone magnetron ontsluiting

Clean Chemistry voor ICP en ICP-MS: Maak uw eigen ultrazuivere zuren 

 

Trefwoorden
Milestone destructie, destructie zware metalen, drukdestructie, zure destructie, magnetron ontsluiting, metalen analyse, analyse zware metalen, microgolven ontsluiting, monstervoorbereiding, gesloten drukvat, pressure digestion, microgolfoven, laboratorium magnetron, magnetron laboratorium, grafietoven, ICP, ICP-AES, ICP-MS, AAS, inductively Coupled Plasma